Diskusní fórum

Nejen v Zašové řeší problémy s kácením
Zpět na přehled témat


Autor Příspěvek

Jiljí Kubrický
28.05.2021

Nejen Zašová řeší problémy s kácením

V návaznosti na mediální kampaň kolem realizace protipovodňových opatření na Pohoři si dovolím níže překopírovat dopis pana starosty obce Heřmanice řediteli SPÚ. Podobně jako u nás se i v jejich obci opatření schválená při pozemkových úpravách začala realizovat až s odstupem několika let a podobně jako u nás se setkala s odporem některých občanů a s nesouhlasem především v oblasti kácení. Nicméně ve výsledku vše dopadlo dobře a to dokonce i ke spokojenosti občanů Heřmanic. Věřím, že stejně dobře to nakonec dopadne i v naší obci, a až se protipovodňová opatření dokončí, budou nejen dobrou ochranou proti povodním, ale i hezkým krajinotvorným prvkem.

 

Jiljí Kubrický 

 

Vkládám dopis starosty Heřmanic řediteli Státního pozemkového úřadu: 

„Vážený pane inženýre,

jménem zastupitelstva a občanů obce Heřmanice mi dovolte poděkovat za realizaci části komplexních pozemkových úprav v naší obci, které proběhly v období 2010 – 2015 v celkové hodnotě projektu 2 644 000 Kč s DPH.

Zpočátku byli nejen zastupitelé obce, ale i sami občané skeptičtí k tomuto projektu, jelikož čekali, že ihned po ukončení komplexních pozemkových úprav začne provedení staveb. Nepochopili, že se musí zpracovat projektová dokumentace a také vyřídit veškerá stavební povolení. Toto proběhlo v letech 2017 – 2020.

Samotná realizace staveb byla započata v roce 2019 výstavbou dvou nádrží, a to VN2 (horní) o objemu cca 20 000 m³ a ploše 7000 m², a VN1 o objemu cca 4200 m³ a ploše 2500 m². Dále byla opravena část cesty HPC4 o celkové délce 1536 m a bylo vysázeno 13 ks zeleně u nádrže VN1. Tato první etapa realizace pozemkových úprav v celkové hodnotě 34 136 894,86 Kč s DPH byla ukončena v roce 2020.

V roce 2020 byly zahájeny dvě stavby. Oprava druhé části cesty HPC4 o délce 1294 m včetně výsadby 60 ks zeleně v celkové hodnotě 7 853 166,82 Kč s DPH a výstavba nové cesty HPC1 o délce 320 m včetně záchytného příkopu s odvodněním a výsadby 23 ks doprovodné zeleně v celkové hodnotě stavby 4 526 259,80 Kč s DPH.

V letošním roce započala oprava cesty HPC5 o délce 425 m včetně svodného příkopu a vysázení 30 ks doprovodné zeleně v hodnotě 3 160 000 Kč s DPH.

Musím konstatovat, že počátky realizací těchto staveb provázely i negativní reakce obyvatel, protože podél cesty HPC4 a na místě výstavby nádrží VN1 a VN2 probíhalo masivní kácení zeleně. Po dokončení těchto staveb se názor občanů změnil, jsou spokojení a tyto stavby se jim líbí.

Pro naši malou obec je to význačná investiční akce, kterou bychom si s naším nízkým rozpočtem nemohli dovolit. Tyto stavby jsou pro naši obec podstatné z několika aspektů:

Nádrže VN1 a VN2 velkou měrou přispívají k zadržování vody v krajině a zároveň slouží jako protipovodňové opatření. Osvědčily se již během jejich stavby v srpnu 2020 a také v letošním roce, kdy při prudkých deštích zabránily nadměrnému zvýšení hladiny vody v Heřmanickém potoce a tím i v Olešce. V současné době jsou vyhledávanou turistickou lokalitou.

Cesty HPC4, HPC1 a HPC5 slouží místním obyvatelům, zemědělcům i turistům. Výsadba převážně ovocných stromů podél těchto cest přispěla k návratu jejich původnímu využití pro osvěžení kolemjdoucích a také tvoří významný krajinotvorný prvek. Plody zajisté využijeme k místní výrobě marmelád i jiných výrobků.

Velice si vážíme těchto vynaložených investičních prostředků a proto ještě jednou děkujeme. Doufáme, že v rámci komplexních pozemkových úprav budou realizovány v příštích letech i další plánované projekty, aby tyto úpravy byly dokončeny v plném rozsahu.

S pozdravem

Vladimír Stříbrný, starosta obce Heřmanice"

 

Jaroslav Petřvalský
2.06.2021

Dobrý den, pane starosto.

  V dopisu starosty Heřmanic si nelze nepovšimnout, že v rámci projektu nejprve vybudovali dvě nádrže na zádrž vody v krajině, a jak si pan Stříbrný jejich význam pochvaluje.

Kdežto v Zašové na Pohoři máme namísto zádrže vody poldrem na volném obecním pozemku (tak jak to obci doporučovaly státní lesy ČR), jen zakopané roury na rychlé odvodnění.

Jako "hezký krajinotvorný prvek" se jedna z budovaných cest pyšně zařezává až na skálu do hřebene Pohoře nad poutním místem, jako pila do stromů v aleji.

Spokojenost občanů Heřmanic se stavebním zásahem asi souvisí s mírou a přiměřeností. Možná mají na Liberecku osvícenější SPÚ, možná citlivější zastupitele, možná aktivnější občany.

Kdyby pod Pohoří vznikl poldr, cesta hřebenem byla rekonstruovaná ohleduplně a kácení stromů bylo projednáváno se Spolkem pro zachování krajinného rázu Zašové, tak by asi nebylo zapotřebí takového "píár" :--)

Přeji hezký den

Jarek Petřvalský


Nový příspěvekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK