Diskusní fórum

Nezveřejněné příspěvky manželů Petřvalských v Zašovských novinách 7/2021
Zpět na přehled témat


Autor Příspěvek

Marcela Janišová
4.11.2021

Odpověď na článek „Lhát se nemá“ v předchozím čísle ZN (pozn. MJ 6/2021)

Pan Josef Krůpa zredukoval zastupitelskou demokracii na vyslechnutí názoru. Na svou výzvu na diskusním fóru dostal odpověď 2 dny před uzávěrkou vydání ZN, přesto ji zopakoval v článku v ZN i s podsouváním, že autoři a signatáři článku jsou lháři. Hanlivými přívlastky nešetří ani ve svých dalších příspěvcích na FB nebo diskusním fóru.

Jsme toho názoru, že článek s tématem „demokracie, vyslechnutí a respekt k jinému názoru, dialog a férový přístup“ obsahoval „a k tomu vyzýváme i naše zastupitele“ zcela oprávněně, mimo jiné z následujících důvodů

-          z pozice moci, která v obci rozhoduje a schvaluje žádosti, je označování spoluobčana s opozičním názorem za „manipulátora, idiota a lháře“, projevem autokracie

-          povýšení výkonu funkce zastupitele do funkce autority, které přináleží rozhodování o pravdě a lži a využívat k tomu obecní publikační zdroje, nám připadá alarmující

-          označování signatářů petice za zmanipulované osoby je dehonestací jejich vlastního úsudku

-          rána pěstí od zastupitele spoluobčanovi po skončení veřejného zasedání, je diktát

-          bez důkazů označovat spoluobčany za viníky, v případě zatlučených hřebíků do stromů takto označit rovnou odpůrce kácení, je nepřijatelné v jakékoliv slušné společnosti

-          servírovat v obecních médiích spoluobčanům, jak by z perspektivy vedení obce měla vypadat správná novinová nebo televizní reportáž, kdo z vědců je jen teoretik a zastupitel nemá důvod mu věřit, je zpochybněním úsudku spoluobčanů nebo rovnou diktát správného názoru

Proč není zastupitelská demokracie totéž co vyslechnutí názoru spoluobčana trpělivým autokratem?

V článku musíme respektovat povolenou délku a nelze tady kopírovat veřejné zdroje popisující principy zastupitelské demokracie, které jsou součástí mezinárodních smluv, jež ČR ratifikovala, např. Lisabonskou smlouvu.   Mezi tyto principy patří „občanská společnost“ a „občanský dialog“ a jsou považovány za klíčové pro fungování svobodného a demokratického státu. Občanským dialogem lze na obecní úrovni pojmenovat iniciativu od občanů nebo spolků probíhající zdola nahoru, a procesy od institucí k občanům, tedy iniciativy shora dolů.

K čemu praktickému je pro obec dobrá občanská společnost?

Běžně si každý občan, na svém vlastním, snaží dobře ohlídat zboží od obchodníka, kvalitu služeb, u staveb pak práci projektanta i stavaře. Snaží se včas reagovat, aby dosáhl výsledku podle své představy a nenechal si vnutit, co nechtěl. Pokud tohle nedělá, ať už z lenosti, z hlouposti nebo z přílišné důvěry, tak si z jeho investice mohou dodavatelské firmy udělat trhací kalendář.

V případě zastupitelské demokracie máme, každý volič, k dispozici investici v poskytnutí několikaleté správy významné části finančních a přírodních zdrojů určitému zastupitelstvu. Pokud nehlídáme, aby zastupitelé včas a fundovaně reagovali na dodávku a kvalitu služeb, zboží, stavebních prací, tak jsme špatnými hospodáři.

Zastupitelská demokracie má svá pravidla. Máme za to, že je nutné se ozvat, pokud si je zastupitelé vykládají po svém.

J. a R. Petřvalští

 

 

Lhát se nemá, ani voličům

Pan zastupitel Josef Krůpa nás vyzval k vysvětlení naší spoluúčasti na článcích o demokracii v obci. Proto zde uvádíme, proč se od prosince 2020 hlasitě ozýváme k projektu cesty C45 hřebenem kopce Pohoř nad Stračkou a v čem konkrétním vnímáme nesplněná očekávání od současného vedení obce.

Níže uvedené informace se týkají projektu „KPÚ - Plán společných zařízení“ (dále jen PSZ), na jehož základě se tyto stavby realizují.

Říjen 2015: schvalování upravené verze PSZ.

Co bychom očekávali: větší kontrolu obce nad takto velkým projektem, projednávání ve stavební komisi a spoluúčast členů stavební komise na jednáních. Větší zaměření pozornosti na dopady stavby na poutní místo. Stavební komise by měla vědět o metodice, jak má vypadat správné protipovodňové řešení v rámci programu "Podpora prevence před povodněmi II a III“, která klade na 1. místě důraz na zádrž vody v krajině.

Co jsme dostali: starosta na jednání sdělil, že si myslí, že účast stavební komise není vhodná (detaily viz zápis z jednání).

Rok 2018: probíhá několik jednání mezi zástupci obce, SPÚ a projektanty za účelem projednání projektové dokumentace a vyjádření obce k dokumentaci. Projektanti informovali obec o rozsahu kácení, o navrhovaných změnách oproti původní verzi PSZ a také o tom, že stavba cesty C45 bude překračovat nejvyšší povolené hodnoty podélného sklonu.

Co bychom očekávali: spoluúčast stavební komise, případně přizvání nezávislého odborníka k posouzení;  vznesení požadavku na zjištění hydrogeologického dopadu stavby C45 na pramen Stračky a vzhledem k důležitosti poutního místa také informování příslušného odboru (vodního hospodářství, případně ochrany přírody) na okresním/krajském úřadě; včasné informování spolků o rozsahu kácení; doplnění projektu o poldr (mimo jiné také vzhledem ke stejnému požadavku od Lesů ČR);

Co zástupci obce vyjednali: podle nám dostupných dokumentů nedošlo k projednávání ve stavební komisi ani nezávislým odborníkem;  projektantům zřejmě vůbec nebyl sdělen požadavek na zjištění rizik stavby na pramen; obec přistoupila na skrytí dokumentace k projektu, tudíž se spolky nemohly dostat k potřebným informacím;  nebyl vznesen požadavek na dobudování poldru;  starosta obce trvá na vybudování C45 přes upozornění od projektantů; zástupci obce podpisem schválili dokumentaci k projektu a taktéž navržený rozsah kácení bez připomínek;

 

Rok 2020: petice proti kácení a podání podnětu na ČIŽP v prošetření dopadu stavby cesty C45 na zdroj pramene Stračky.

Co bychom očekávali: seriózní vysvětlení okolností projektu a potvrzující zodpovědný přístup vedení obce

Co jsme obdrželi: od vedení obce kampaň vysvětlující obyvatelům, že námi vznesené argumenty jsou založeny na lži, manipulaci a mají za cíl podrývání autority.  Od vědecké obce (ČVUT) a novinářů ujištění, že naše argumenty jsou naprosto relevantní a měly být vedením obce náležitě ošetřeny.

J. a R. Petřvalští

 

 


Nový příspěvekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK