Diskusní fórum

Nezveřejněný příspěvek Jaroslava Petřvalského v ZN 9/2021 – Lhát se nemá – odpověď panu Josefu Krůpovi
Zpět na přehled témat


Autor Příspěvek

Marcela Janišová
15.11.2021

Lhát se nemá, ani voličům. Odpověď panu Josefu Krůpovi.

Pan Krůpa v červnovém vydání ZN ve svém článku „Lhát se nemá“ označil článek o demokracii z května za lživá nařčení a vyzval mne a ostatní signatáře, abychom uvedli konkrétní fakta.

Vzhledem k tomu, že vedení obce tvrdí, že projekt staveb na Pohoři pouze zdědilo po předchozím zastupitelstvu a nemohlo už na něm nic změnit, považuji za důležité na existujících dokumentech z průběžných jednání současného vedení obce s projektanty a zástupcem SPÚ prokázat, že v roce 2018 mělo prostor na zajištění projektu s cílem omezení negativního dopadu staveb na zdroje vody a životní prostředí v obci.

Ze zápisu 7. zasedání zastupitelstva obce Zašová dne 6.10.2015 vyplývá, že zastupitelstvu byl předložen ke schválení aktualizovaný projekt „KPÚ - Plán společných zařízení“ (zkratka PSZ), na jehož základě se stavby na Pohoři nyní realizují. Byl vznesen požadavek na větší kontrolu obce nad takto velkým projektem, jeho projednávání ve stavební komisi a spoluúčast členů stavební komise na jednáních.  Ale pan starosta na zasedání sdělil, že si myslí, že účast stavební komise není vhodná. Domnívám se, že účast odborníků stavební komise byla v zájmu obce, neboť obec se nemá vzdávat kontroly nad stavebními projekty na svém k.ú., byť je investorem a vedoucím projektu SPÚ.

 

V roce 2018 probíhala jednání mezi zástupci obce, SPÚ a projektanty.

Z dokumentů záznamu z jednání z 15.3.2018 a 9.5.2018 vyplývá, že projektanti předkládali obci návrhy řešené projektové dokumentace, její problematické části (např. že požadovaná cesta C45 bude překračovat nejvyšší povolené hodnoty podélného sklonu), a mj. informovali obec o návrhu rozsahu kácení.

Z dokumentu vyjádření obce k dokumentaci vyplývá, že obec nevznesla žádné připomínky. V projektové dokumentaci stojí, že starosta obce trvá na vybudování cesty C45 přes upozornění od projektantů.

Vedení obce si v roce 2018 v případě stavby cesty C45 hřebenem kopce Pohoř patrně vůbec po projektantech nevyžádalo hydrogeologická posouzení rizika stavby C45 na pramen Stračky v poutním místě pod kopcem a přes důležitost poutního místa neinformovaly příslušné odbory (vodního hospodářství, případně ochrany přírody) na okresním/krajském úřadě, které v případě zjištění pochybností byly oprávněné stavbu zastavit.

V roce 2018 mělo vedení obce vědět o existenci metodiky pro posuzování protipovodňových opatření, která na přední místo klade princip zádrže vody v krajině. Doporučení na doplnění projektu o zádrž vody dobudováním poldru zaslaly také Lesy ČR.

Obec přistoupila ke skrytí dokumentace, tudíž se některé spolky nemohly dostat k potřebným informacím o návrhu kácení a nemohly tak včas reagovat.

Ze všech výše zmíněných dokumentů podle mého mínění vyplývá, že formulace v květnovém článku „…aby se nejen k podobným kauzám jako je Pohoř přistupovalo jinak. A k tomu vyzýváme i naše zastupitele.“ byla použita oprávněně. Že vycházím z objektivních faktů a že se nejedná o lživá nařčení.

 

J. Petřvalský


Nový příspěvekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK