Obecní Úřad


Kulatý stůl s občany Veselé

dne 8. listopadu v 16.00 hodin se v kulturním domě ve Veselé konal „Kulatý stůl s občany obce Veselá“ .

Přítomným občanům pan starosta Bc. Jiljí Kubrický představil návrh plánovaného obchvatu cyklostezky, návrh projektu chodníků od Bečvy až do Ráje, návrh na pojmenování ulic v obci. Všechny nově plánované investice obce Zašová, kde Veselá je místní části, byly živě prodiskutovány s přítomnými občany. Dalším bodem programu bylo projednávání návrhu nového dokumentu „Program rozvoje obce Zašová na období 2017 –  2025“, který byl vytvořen v rámci projektu „Strategické řízení v obci Zašová“, jehož cílem je zefektivnění veřejné správy prostřednictvím optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě, zejména posílení strategického řízení obce Zašová a zavedení metody místní Agendy 21. Projekt je spolufinancován z ESF a z Operačního programu Zaměstnanost. Nový dokument se skládá z části analytické a návrhové. V analytické části dokumentu je popis profilu současné obce Zašová, kdežto druhá12 návrhová část dokumentu popisuje dlouhodobý obraz a budoucnost obce, zdůrazňuje soubor představ a priorit obce.  Návrhová část dokumentu byla panem starostou podrobně představena. V rámci komunitního projednávání nového dokumentu se otevřel konstruktivní dialog odpovídající místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Nově vznesené připomínky občanů, budou projednány na zastupitelstvu obce a následně doplněny do dokumentu.


Kategorie: MA21
Vytvořeno / Upraveno: 16.01.2018 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK