Hlavní nabídka


Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Obci Zašová byly z programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích poskytnuty dvě neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje. 

První dotace v rámci opatření 1 „Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta“ ve výši 46 500 Kč byla využita na doplnění materiálového vybavení na monitoring kůrovce a asanaci kůrovcového dřeva. Konkrétně se jednalo o nákup 90 kusů feromonových odparníků PCIT, 5 hvězdicových stojanů na lapače a 15 kusů lapačů. Dále byl z dotace pořízen insekticidní přípravek na asanaci kůrovcového dřeva a pomocná barvící látka.  Druhá dotace v rámci opatření 3 „Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků“ ve výši 21 000,- Kč posloužila k nákupu sazenic plodonosných a vzácnějších druhů dřevin jako třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň polnička, jilm habrolistý a ochranných tubusů.

Projekty „Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta“ a „Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků“ byly financovány Zlínským krajem.

 

 


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 13.08.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2019 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK