Hlavní nabídka


Restaurování kapličky v klášterní zahradě

Na sklonku uplynulého roku byla obci Zašová přidělena dotace od Ministerstva zemědělství v rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 284 852,- Kč na restaurování kapličky, což je 70% uznatelných výdajů

Tato kaplička se nachází v klášterní zahradě na východním svahu nad rybníkem, kde je zapuštěna do terénu. Dle použitých materiálů se jedná o tzv. „sklářskou“ kapličku lurdského typu. Restaurátorské práce prováděla v průběhu května až srpna firma Eduard Panovský. Na kapličce byla provedena izolace proti vodě, stavba byla stabilizována a zpevněna. Stávající části byly odborně očištěny a následně byly doplněny autentickým materiálem.

 


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 26.09.2018 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK