Hlavní nabídka


Dotace na podporu zmírnění následků sucha v lesích 2019

Obci Zašová byly z programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích RP 17-19 na rok 2019 poskytnuty dvě neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje.

První dotace v rámci dotačního titulu 1 „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest“ ve výši 8 400 Kč byla využita na vybudování odvodňovacího svodníku přes přibližovací linku, spojovacího příkopu a vsakovací jímky. Toto opatření má za úkol především zadržovat vodu v krajině. Druhá dotace v rámci dotačního titulu 2„Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků“ ve výši 53 200,- Kč posloužila na nákup a výsadbu sazenic plodonosných a vzácnějších druhů dřevin a na výstavbu třech nových oplocenek sloužících k ochraně mladých porostů.

Projekty „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest“ a „Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků“ byly spolufinancovány Zlínským krajem.


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 18.09.2019 | Zveřejněno do: 31.12.2100 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK