Hlavní nabídka


Zbarvení vody – vodovod Veselá

Z důvodu prudkých a často se opakujících dešťů došlo k nadměrnému zabarvení vody ve veselském vodojemu, níže je vyjádření odborného správce vodovodu.

Vážení občané Veselé,

z důvodu prudkých a často se opakujících dešťů došlo k nadměrnému zabarvení vody ve veselském vodojemu. Voda přitéká do vodojemu z potoku, který jak jistě víte, pramení a protéká lesy nad naší obcí. Prudké deště způsobují zakalení vody, které však nedělají vodu závadnou. V letošním roce jsme totiž již investovali do výměny filtračních písků a vyměnili jsme i sací potrubí, které bylo již tak zkorodované, že jsme měli problém se samotným dodáním dostatečného množství vody. Nyní je tedy úpravna opravená a vody je dostatek. Problém je však v tom, že systém pomalé filtrace přes různé hrubosti písků není schopen upravit i barvu vody. Samozřejmě se budeme snažit toto zakalení v budoucnu omezit a hledáme způsob, jakým by se dalo zákalu předcházet. Jakákoli další technologie však znamená další investice a zásah do budovy úpravny vody. Nyní máme připravený projekt na nádrž na vodu nad vodojemem, která by mohla částečně pomoci i proti zabarvení vody, čekáme však na vhodný dotační titul, abychom mohli tuto akci zrealizovat.

Níže přikládám i vyjádření odborného správce vodovodu Ing. Kašparové:

Zbarvení vody – vodovod Veselá

V důsledku intenzivních deštů v minulém  týdnu došlo k zabarvení vody dodávené z vodovodu Veselá huminovými látkami.

Zdrojem vody tohoto vodovodu  je povrchová voda, stávající uprava vody- pomalá písková filtrace (na začátku letošního roku byla vyměměna filtarční náplň filtru), toto zabarvení neumožňuje odstranit.

Jako opatření pro  zlepšení tohoto stavu došlo  dnes dopoledne  k vypuštění zabarvené vody z vodovodního řádu a vodojemu.

K tomuto stavu bohužel dochází opakovaně v období intenzivních srážek, zejména v jarním a podzimním období.

Obec ověřuje  možnosti  doplnění stávající úpravy vody  o technologii na odstranění toho zabarvení vody.

Ing. Veronika Kašparová

Odborný správce

 

Děkuji za pochopení a prosím o shovívavost, neboť se jedná o dlouhodobý a ne zcela jednoduše řešitelný problém.

Jiljí Kubrický


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 6.10.2020 | Zveřejněno do: 31.10.2020 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK