Hlavní nabídka


Rekonstrukce výjezdu ze Zašové

Vážení spoluobčané, níže (text kurzívou) zveřejňuji odpověď ŘSD ČR, správa Zlín, pana Mgr. Chajdrny, na dotaz, jak probíhá příprava rekonstrukce výjezdu z naší obce:   Silnice I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876

  k Vašim dotazům ke stavbě I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876 Vám sdělujeme následující:

  • Územní rozhodnutí na křižovatku silnice I/35 se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm nabylo právní moci 7.2.2018. Přípravu měla v té době na starosti tehdejší Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC – dnes Správa železnic). Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín (ŘSD ČR) převzalo přípravu stavby na základě smlouvy o postoupení práv stavebníka v 5/2019 a zajistilo financování stavby schválením záměru projektu stavby Centrální komisí Ministerstva dopravy. Následně ŘSD ČR provedlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a v 9/2019 podepsalo smlouvu na dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost, vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby a autorský dozor. V roce 2019 byl také ze strany ŘSD ČR dokončen výkup nemovitosti pana Kubjáta. (Na dojednání výkupu i na vyplacení kupní ceny za nemovitost se významně podílela i obec Zašová. (Doplnil starosta.)) Zároveň ŘSD ČR zajistilo vypracování potřebných podkladů pro další projekční přípravu – podrobný geotechnický průzkum, geodetické zaměření a diagnostiku vozovek. Ihned po zajištění potřebných podkladů byla v 5/2020 vydána výzva k zahájení prací na konceptu dokumentace pro stavební povolení.
  • V 2Q/2021 bude převzat čistopis DSP a zahájena majetková příprava a inženýrská činnost směřující k podání žádosti o stavební povolení (SP). Podání žádosti o SP by mělo proběhnout ve 2Q/2022. Pokud vše dobře dopadne a při přípravě stavby se neobjeví problémy podobné těm, se kterými se ŘSD ČR potýká na některých navazujících úsecích silnice I/35, mohlo by být stavební povolení na stavbu I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876 vydáno do konce roku 2022.

Z výše uvedeného vyplývá, že s pracemi na samotné rekonstrukci křižovatky se dá počítat nejdříve v roce 2023. V letošním roce naše obec opraví propustek přes struhu, aby nebrzdil stavbu ŘSD, a z naší strany jsme tak pro urychlení rekonstrukce udělali maximum. Nadále samozřejmě budeme vedení ŘSD urgovat a snažit se protlačit rekonstrukci výjezdu aspoň tedy nejpozději v roce 2023. Pokusíme se také vyjednat s městem Valašské Meziříčí měření rychlosti na silnici I/35 na průjezdu Zašové. Stále mnoho řidičů nedodržuje předepsanou rychlost a zvyšují tím riziko nehody zvláště na přechodu pro chodce, ale také při výjezdu z obce.

Do nového roku 2021 jen samé klidné a bezpečné cesty přeju

Jiljí Kubrický


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 8.01.2021 | Zveřejněno do: 31.01.2021 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK