Hlavní nabídka


Nouzový stav od 15.2.2021

Nouzový stav a krizová opatření vstupují v platnost 15.2.2021 v 00:00 a trvat budou 14 dnů, tedy do 28.2.2021.

nouzovy-stav-15_2_2021.pdf (Soubor: pdf | Velikost: 0.2 MB)

 

Nový nouzový stav plynule navazuje na nouzový stav, který končí 14.2.2021.

O vyhlášení nového nouzového stavu požádala vládu Asociace krajů České republiky.

V opatřeních došlo k některým dílčím změnám (viz. tisková zpráva Úřadu vlády ČR)

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-na-zadost-hejtmanu-vyhlasila-nouzovy-stav-na-14-dnu-186652/

Hlavní změny:

-zrušení omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů. Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.

V opatření omezujícím provoz maloobchodního prodeje a služeb vláda od pondělí omezila nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Bude rovněž možné poskytnout ubytovací služby osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu.

V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání. V případě, že se takových voleb nebo zasedání účastní více než deset osob, musí mít nasazeny minimálně chirurgické roušky, dodržovat rozestupy a prokázat se negativním výsledkem testu. Shromáždění se až na výjimky smí zúčastnit nanejvýš 50 osob.

oblasti školství, přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

K úpravám došlo také u ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího vstup do České republiky. Týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či pracovníků v kritické infrastruktuře.

Aktuální mimořádná opatření zde


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 15.02.2021 | Zveřejněno do: 1.03.2021 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK