Hlavní nabídka


Studie revitalizace hasičského výletiště

Milí spoluobčané, jedním z dalších bodů rozvojového dokumentu obce v oblasti investic je revitalizace hasičského výletiště. Tento areál dlouhodobě obhospodařovaný naším sborem dobrovolných hasičů je, přes veškerou údržbu a péči, již zastaralý a zasluhuje si kompletní rekonstrukci.

Pruvodni-zprava_1.pdf (Soubor: pdf | Velikost: 1.27 MB)
210507_situace_1.jpg (Soubor: jpg | Velikost: 11.15 MB)

Protože se připravuje dotační výzva z operačního programu IROP2, na komplexní rekonstrukce veřejných prostranství, nechali jsme si zpracovat návrhy studií na revitalizace výletiště. Výsledný návrh, který je konsensem připomínek ze strany zastupitelů, hasičů, členů stavební i kulturní komise Vám nyní předkládáme. 

Studie respektuje požadavek obyvatelů bytového domu č. 557, na zachování plochy pro zahrádky pod tímto domem. Zabývali jsme se i možností zahrnout do revitalizované plochy obecní par. č. 1402, která je nyní v pronájmu, nakonec jsme však od tohoto také upustili. Už zrevitalizováním výletiště, které bude dle podmínek dotace muset být celodenně přístupné veřejnosti, přibude obci další velká plocha pro péči a údržbu. Zvětšením prostoru areálu výletiště směrem k ZŠ bude prostor dostatečně veliký i pro pořádání akcí typu zašovské slavnosti. Současný návrh nezahrnuje rekonstrukci bývalé pekárny, protože dotační výzva neumožňuje čerpat dotaci ne rekonstrukci tohoto objektu. Proto bude výletiště plnohodnotně funkční i bez této budovy. V případě potřeby se však pekárna bude dát přebudovat tak, aby poskytovala zázemí k výletišti (hospůdka, letní zahrádka, kuchyň, zázemí pro účinkující apod.), nebo se bude dát využívat úplně samostatně podle potřeb obce nezávisle na zrekonstruovaném areálu. Jednou z podmínek v uspění žádosti o dotaci je, aby v areálu našly volnočasové využití všechny věkové kategorie občanů. Proto je v západní části navrženo hřiště pro petanq, parkurová sestava pro náctileté a vprostřed areálu hřiště pro nejmenší. Posezení před pevnými prodejními stánky je zastřešeno, a pro ustavení mobilních lavic a stolů jsou připraveny terasovité stupně využívající terénu. Pódium je natočeno tak, aby hluk šel do prostoru mezi ZŠ a kostel a co nejméně obtěžoval okolní domy. K přírodě šetrné bude zadržování vody, které se bude dít přímo v areálu. V nejnižší části je navržen tzv. dešťový záhon, kde se bude dešťová voda zasakovat. V celém areálu je navržena nová výsadba, která však počítá s maximálním zachováním stávající zeleně a postupnou obnovou dřevin. Obslužnost areálu je navržená po hlavním chodníku naproti přístřešku před KD, kde bude však nutné umístit zábranu proti vběhnutí dětí do vozovky. Alternativně je navržen příjezd pro zásobování ještě podél severní strany pozemku, což však budeme muset ještě zkonzultovat s majitele přilehlého objektu. Příjezd k pódiu je možný rovněž z prostoru za prodejnou Hruška. Dále zvažujeme možnost pěšího napojení z chodníku u parkoviště kostela na chodník u nově zbudovaného WC. Tímto by došlo k dalšímu bezbariérovému vstupu do areálu. Bezbariérově se totiž nyní dá do areálu vejít pouze od návsi. Vstup od školy i od pekárny musí být, kvůli výškovému převýšení doplněn schody. I tady však budeme muset nejprve jednat s majiteli o směně pozemků. Z dotace bude možné zajistit osvětlení a monitorování celého areálu kamerovým systémem.

Navržená studie je prvním krokem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o tu část přípravy revitalizace, ke které je možné vznášet připomínky a návrhy. Předpokládám, že koncepce zůstane tak, jak je navržená, je však možné navrhovat dílčí úpravy. Termín pro vznášení připomínek a návrhů k navržené studii stanovuji do 10. června 2021. Následně bychom přistoupili k práci na PD, abychom byli připraveni na vyhlášení dotačního titulu, ke kterému by mohlo dojít pravděpodobně na přelomu roku.

 

Jiljí Kubrický

V Zašové dne 17. května 2021


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 17.05.2021 | Zveřejněno do: 13.06.2021 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK