Hlavní nabídka


Nové zmapování katastru ve Veselé

Katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu v  k. ú. Veselá bude předložen k veřejnému nahlédnutí ... 

Katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu v  k. ú. Veselá u  Valašského Meziříčí obce Zašová bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Zašové, v  zasedací místnosti (přízemí), a  to ve dnech 11. 10., 13. 10., 18. 10. a 20. 10. 2021 v době od 8.00 do 16.00 hod., s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 7.10.2021 | Zveřejněno do: 21.10.2021 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK