Hlavní nabídka


Omezení provozu na silnici III/01876 od bývalého kina k obchodu COOP na dolním konci obce

Upozorňujeme občany, že dne  20. 4. 2022  od cca 7 hodin do 16 hodin bude probíhat celoplošné frézování vozovky III/01876 v úseku od bývalého kina po obchod COOP na dolním konci obce.

Při provádění těchto prací bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a doprava bude v dotčeném úseku řízena světelnou signalizací. Krátkodobě dojde i k omezení průjezdnosti v celé šíři vozovky.
Žádáme občany , aby v dotčeném úseku a přilehlém prostranství neparkovali vozidla podél této komunikace a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel .

Následně budou probíhat vlastní stavební práce na přeložce kanalizace a provoz bude nadále sveden do jednoho jízdního pruhu. Provoz bude řízen světelnou signalizací popř. úpravou dopravního značení .

Z tohoto důvodu žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při jízdě tímto úsekem .


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 19.04.2022 | Zveřejněno do: 31.05.2022 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK