Hlavní nabídka


Odklad zákazu provozu starých kotlů na pevná paliva

Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva I. a II. emisní třídy, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění se odkládá o 2 roky.

Dne 18. 5. 2022 Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva I. a II. emisní třídy, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, o 2 roky. 

Tyto kotle je tedy možné ve výše uvedených stavebních objektech provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31. 8. 2024.

Od 1. září 2024 bude provoz těchto zdrojů i ve výše uvedených stavebních objektech zakázán a bude sankcionovatelný podle zákona o ochraně ovzduší.


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 20.05.2022 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK