Hlavní nabídka


Příměstské tábory pro ukrajinské a české děti pořádané Obcí Zašová

O prázdninách budou přímo v Zašové 2 příměstské tábory určené pro ukrajinské a české děti, které organizuje Obec Zašová. 

Přihláška červenec (Soubor: docx | Velikost: 0.01 MB)
Přihláška srpen (Soubor: docx | Velikost: 0.01 MB)

Obec Zašová bude v létě pořádat dva příměstské tábory, na které získala dotaci Ministerstva vnitra České republiky. Tyto tábory jsou určeny pro děti ukrajinské národnosti (jejich počet má být v nadpoloviční většině) a české děti. 

Tábory mají sloužit k lepšímu seznámení se a užití českého jazyka, aby se děti mohly snáze zařadit do českého prostředí. Jsou určeny pro školní děti ve věku od 6 let. Max. počet účastníků v 1 turnusu je 25 dětí.

 

Termín:

  1. turnus: 25.-29. 7. 2022
  2. turnus: 22.-26. 8. 2022

Čas: 8.00-16.00

Místo: Zázemí budou tábory mít v salonku kulturního domu Zašová. Za pěkného počasí bude samozřejmě převážná část aktivit konaná venku. 

Strava: bude zajištěna 

Cena: zdarma pro české i ukrajinské děti (schválená z dotace MVČR)

Přihlášky: vyplněné prosím odevzdat do 10. července 2022 u Marcely Janišové v KD Zašová, tel. 602 737 956 nebo zaslat na e-mail: janisova@zasova.cz.

O děti se budou starat: p. Ivanna Peterková ze Stříteže (mluvící česky i ukrajinsky), Olga Filatova (UA pedagog), Hana Koplikova (UA pedagog), český asistent (student)

Rámcový plán: (přesný program konkrétních dní bude zaslán rodičům min. týden před konáním tábora)

LETNÍ POZNÁVACÍ KREATIVNÍ TÁBOR


Vážení rodiče, dovolte mi představit vám krátký program:

- Kreativní soutěže

- Venkovní hry

- Každý den budeme studovat novou zemi, její zvyky, symboly a kulturu.

- Cesta do světa minerálů a drahokamů. Zkoumání sbírky více než 80 přírodních a opracovaných druhů.
 Kreativní práce s drobnými minerály, tvorba barevných aplikací.

- Loutkové divadlo. Vaše děti si vyrobí vlastní dekorace a zapojí se do hry.

- Děti dostanou zajímavé informace o České republice. Budeme sledovat materiály o historii a památkách země.

- Naučí se vyrábět voskové svíčky.

- Naučná výprava do lesa, při které se vaše děti naučí názvy stromů a léčivých rostlin. Naučíme se také vyrobit herbář.
................................................

 

RU

ЛЕТНИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
Лето несет радость и движение

Дорогие родители, позвольте представить Вам краткую программу:

- Ваших детей ждут творческие конкурсы
- Подвижные игры на свежем воздухе
- Каждый день мы будем изучать новую страну, ее обычаи, символику и культуру.
- Путешествие в мир минералов и самоцветов. Изучение коллекции более чем 80 натуральных и обработанных видов.
 Творческая работа с мелкими минералами, изготовление цветных аппликаций.
- Кукольный театр. Ваши дети сами изготовят декорации и будут участвовать в игре.
- Дети получат новую информацию о Чехии. Будем смотреть интересные материалы о истории и достопримечательностях страны.
- Научатся изготавливать восковые свечи.
- Познавательное путешествие в лес во время которого Ваши дети будут изучать названия деревьев и лекарственных полезных растений.
  Taкже мы научимся делать гербарий.

Příměstské tábory na podporu integrace držitelů dočasné ochrany jsou pořádány v rámci projektu „Učíme se česky v obci Zašová“, který je spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR.

Заміський табір організований в рамках проекту « Изучаем чешский язык в деревне Зашова », який співфінансується Міністерством внутрішніх справ Чехії.

 


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 20.06.2022 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK