Obecní Úřad


Ověření podpisu a listin

Ověřování podpisů a listin se provádí na Obecním úřadě v Zašové u Ing. Křčmářové.

Potřebné dokumenty:

- platný občanský průkaz

Správní poplatky

ověřování shody opisu dokumentu, kopie s listinou – vidimace (fotokopie) 30,- Kč za každou i započatou stránku

ověření pravosti opisu – legalizace 30,-Kč za každý podpis 

Omezení:

Úřad neprovede vidimaci: opisu, kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu, technické kresby, směnky, pokud předložená kopie neodpovídá originálu, jsou-li v listině škrty, vsuvky, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže je listina psána v cizím jazyce a tento jazyk neovládá pracovník, který vidimaci provádí.

Úřad neprovede legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK