Plakátovací plochy - obch. podmínky výlepu

Obchodní podmínky byly schváleny Radou  obce dne 3. dubna 2019 a jsou platné od 1. května 2019. 

Obchodní podmínky výlepu

Ceník výlepu

Objednávka výlepu

Obchodní podmínky se vztahují k plakátovacím plochám, které jsou přesně definovány v příloze č. 1 - ceníku:  

 • 2 plakátovací plochy umístěné u Kulturního domu v obci Zašová
 • 1 na zastávce ČSAD u hlavní silnice - směr Rožnov
 • 1 na dolním konci u obchodu Jednota
 • 1 u horního obchodu Jednota
 • 1 u horní točny  
 • 1 v obci Veselá u točny 
 • 1 v obci Veselá u cyklostezky. 

 

 Výtah z obchodních podmínek:

 1. Objednávky  přijímá provozovatel v Kulturním domě, Zašová 809, a to v jeho běžné otevírací době.
 2. Standardním výlepovým dnem je úterý. Vzhledem k možnosti nepříznivého vlivu počasí nebo většímu množství lepených plakátů si provozovatel vyhrazuje právo tolerance dvou dnů pro realizaci výlepu.
 3. Provozovatel může vylepit plakáty objednatele i v jiný než standardní výlepový den. Učiní tak pouze po předchozí dohodě s objednatelem a s příplatkem dle ceníku platného v den přijetí objednávky. Takový výlep plakátů je považován za expresní výlep. Jinak budou vylepeny ve výlepový den stanovený provozovatelem, a to i na úkor případného zkrácení doby trvání kampaně.
 4. Uzávěrka pro příjem objednávek a plakátů je v pondělí nejpozději do 19 hod.
 5. Pokud v určitém období přesáhne poptávka výlepu plakátů kapacitu výlepových ploch, vyhrazuje si provozovatel právo přednostního výlepu svých plakátů, poté organizací se sídlem v Zašové, pak teprve dalším zájemcům.

 Ceny a platební podmínky

 1. Provozovatel přijímá úhradu ceny kampaně předem v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem. Cena se vypočítá dle ceníku platného v den přijetí objednávky nebo dle ceny stanovené dohodou nebo písemnou smlouvou mezi objednatelem a provozovatelem.
 2. Je možné dohodnout písemně i jiný způsob plnění, např. reciproční výlep plakátů Obce Zašová na plochách v majetku objednavatele ve stejném rozsahu. 

Záruky a reklamace

 1. Provozovatel zaručuje objednateli, že provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty provozovatel opravuje, avšak pouze tehdy, dodá-li objednatel provozovateli s objednávkou zároveň náhradní plakáty pro zajištění těchto oprav - nejméně 10%, lépe 30% navíc. Opravy plakátů provádí provozovatel bezplatně. Nedodá-li objednatel provozovateli náhradní plakáty v souladu s tímto bodem podmínek, pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu plakátů po dobu trvání kampaně, nárok na případnou slevu z ceny nebo náhradu škody.
 2. Plakáty vylepené bez objednávky a úhrady budou ihned po zjištění provozovatelem odstraněny. Subjekt, jehož se vylepené plakáty týkají, bude písemně upozorněn provozovatelem.

 1. Ceny jsou udávány za 1 ks na 1 ploše včetně DPH.
 2. Výlep pro zašovské spolky, zájmová sdružení a další nevýdělečné organizace ze Zašové není v rámci samostatné působnosti obce zpoplatněn. V případě reklamní kampaně jejich akce však nesmí plakátovacích ploch v majetku obce Zašová užívat samostatně, jsou povinni své reklamní plakáty vylepit prostřednictvím obce Zašová.
 3. Výlepovým dnem je úterý. V tento den budou vylepeny plakáty dodané do 19 hod v pondělí do iCafé v Kulturním domě Zašová.
 4. Příplatek za expresní vylepení plakátů činí 50% z ceny, minimálně však 200 Kč.
 5. Sazba za výlep plakátů pro volební kampaň je +100 % ceny zakázky (netýká se komunálních voleb, při nichž Obec Zašová vymezí prostor pro volební kampaň). Platba je prováděna předem - v hotovosti přímo na sběrném místě nebo bezhotovostně na základě potvrzené objednávky tak, aby peníze byly na účtu provozovatele připsány nejpozději k datu výlepu.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK