Poutní kostel Navštívení Panny Marie

 Barokní poutní chrám Navštívení P. Marie v Zašové je pro turisty a další zájemce otevřen od začátku května do konce září - vždy o víkendu, a to v sobotu dopoledne od 9 do 12 h. a odpoledne od 13 do 17 h. V neděli pouze odpoledne od 13 do 17 hodin. Prohlídka kostela je zdarma, k dispozici  je průvodce. Více info Otevřené brány.

Zašovou v minulosti proslavil obraz tzv. Zašovské P. Marie. Původní dřevěný kostelík sv. Anny, ve kterém byl obraz umístěn, nestačil zájmu poutníků, proto majitelé panství (Žerotínové) přistoupili v r. 1714 ke stavbě nového prostorného chrámu, kostela Navštívení Panny Marie, do kterého byl r. 1725 obraz slavnostně přenesen. V témže roce bylo započato se stavbou přilehlého kláštera řádu Bosáků Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců (zkráceně trinitářů).  

Významné valašské poutní místo je opředeno mnoha legendami. Lidé se modlitbou k Panně Marii obraceli už v dobách morových ran.

Poutní obraz Panny Marie je spojen s příběhem, který vysvětluje původ tohoto vyobrazení: V hlubokých lesích se tři dny a tři noci ukrýval křesťanský rytíř před nebezpečnými Tatary (r. 1241), až na smrt unaven poklekl a vroucně se modlil k Panně Marii. Když pak únavou usnul, viděl ve snu Matku Boží s děťátkem na ruce, jak mu spouští svou levou rukou šňůru, aby se jejího konce chytil a kráčel za ní. Když procitnul, zjistil, že je v neznámé krajině u studánky a z vděčnosti slíbil, že postaví kapličku, v níž bude obraz Pannu Marii zachycovat v té podobě, v jaké se mu ve snu zjevila. Odtud tedy typické zobrazení Madony se šňůrkou v levé ruce. U studánky zvané Stračka, vzdálené asi 1 km od kostela, vzniklo také malé poutní místo. Významnou památkou je gotický deskový obraz Panny Marie s Ježíškem na barokním hlavním oltáři. Je to milostný mariánský obraz z poloviny 15. století a váže se k němu řada pověstí o zázračných uzdraveních a vyslyšených prosbách.

V kostele si můžeme prohlédnout jinou, jen o něco mladší památku – monumentální sochu Ukřižovaného Krista v nadživotní velikosti, jejíž unikátnost přitom byla objevena až před několika lety, kdy odborníci ukončili přezkoumání této jedinečné dřevořezby a její vznik odhadli na dobu kolem roku 1520. Umístění sochy do Zašové však nebylo nikdy objasněno, jelikož koncem 19. století byl kostel i s farním archivem poničen požárem, a neexistují tedy žádné dochované doklady o autorovi.  Je zde také překrásná barokní kazatelna, rokoková křtitelnice a dva oltáře – Všech svatých a sv. Cecilie, patronky duchovní hudby, muzikantů a také slepců. V roce 2015 byl interiér znovu vymalován.

  • Na dostavbě kostela se v 18. století významným způsobem podílel řád Trinitářů. Hlavní oltář byl posvěcen ke cti Nejsvětější Trojice, byly zřízeny nové varhany a přistavěny dvě velké věže, díky kterým se kostel také stal jediným dvouvěžovým kostelem na Valašsku.

Více info o historii farnosti: zde

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK