Obecní Úřad


Revitalizace klášterní zahrady

Z dotační výzvy MŽP „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“ uspěla se svou žádostí na obnovu zahrady bývalého kláštera na podruhé i naše obec. 

Zasova-klaster_revitalizace-zahrady.pdf (Soubor: pdf | Velikost: 15.09 MB)

Projekt zpracovaný zahradní architektkou Ing. Lorenzovou obsahuje především ošetření stávajících ovocných dřevin, výsadbu nových ovocných a okrasných dřevin, zbudování bylinkových záhonků, voliéry pro bažanty, úpravu starého bazénku na přírodní jezírko a terénní úpravy zahrady pro pohodlnou procházku. Celková rozloha zahrady je 1, 8 ha a vysázeno bude nových 50 kusů ovocných dřevin a 38 kusů dřevin okrasných. Stávajících 105 kusů dřevin bude odborně ošetřeno. Projekt řeší také zasakování srážkových vod z pozemků nad cestou kolem zahrady, jejíž rekonstrukce a rozšíření je naplánováno na rok 2019. V rámci rozšíření cesty nad klášterem bude bohužel nutné vykácet krásnou alej ze starých bříz. Nová výsadba v areálu zahrady, ale poskytne příjemnou možnost procházky chodníkem podél cesty, a přesto zahradou, od cesty oddělenou novým stromořadím.  Projektovaná cena revitalizace zahrady je 1, 2 mil Kč, dotace činí 60% z uznatelných nákladů.  S realizací začneme asi v říjnu letošního roku, ihned po vysoutěžení zhotovitele a práce se přehoupnou i do roku 2019. 


Kategorie: Projekty
Vytvořeno / Upraveno: 5.09.2018 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK