SDH Veselá

Dobrovolný hasičský sbor byl založen ve Veselé roku 1933. Do té doby zde nebyla požární ochrana organizovaná a pokud někde vypukl požár, byl většinou uhašen sousedskou výpomocí.


Veselá je malá obec mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na mapě si nás můžete najít zde.

Sbor však neměl žádnou materiální základnu. Občané dali dřevo a pomohli s výrobou žebřů a háků. Členové šli pěšky do Starého Jičína pro přilby a pásy pro stříkačky. Některé věci darovaly okolní sbory z Valašského Meziříčí, Zašové, Stříteže atd. Pořádaly se plesy, kácení máje, hodové zábavy a hrály se ochotnické divadla. Roku 1936 byla zahájena stavba hasičské zbrojnice, která bylo dokončena na jaře 1937. Během 2. sv. války procházel sbor krizí, ale po jejím skončení došlo k opětovnému oživení činnosti.

Roku 1967 byla zahájena stavba nové požární zbrojnice, která byla slavnostně otevřena v červnu 1970. Bylo na ni bezplatně odpracováno několik tisíc brigádnických hodin. V roce 1971 bylo od voj. útvaru v Nitře převzato auto Tatra 805. Roku 1976 byla k hasičské zbrojnici postavena přístavba.

Současná činnost sboru

V současnosti má náš sbor velmi širokou členskou základnu, kterou tvoří okolo 100 členů všech věkových kategorií. Intenzivní je u nás hlavně práce s mládeží, která tvoří budoucnost každého sboru.

Oficiální stránky SDH Veselá

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK