Obecní Úřad


Svoz odpadu a sběrný dvůr

Svoz odpadu

domovní odpad (popelnice 110 l,120 l , 240 l , kontejnery 1100 l)termín svozu:

svoz bude vždy v pondělí a úterý v sudém týdnu - pondělí (Veselá, dolní konec obce - od hřiště TJ dolů, Krhovské paseky), úterý (horní konec obce - od hřiště TJ nahoru)

tříděný odpad (papír, bílé a barevné sklo, plast, nápojové kartony) – termín svozu:

svoz bude vždy v úterý v sudém týdnu

Větve a tráva - kompostárna Zašová (pondělí a pátek 8.00 - 16.00 hod., sobota 8.00 - 11.00 hod.), možnost objednání kontejneru  - p. Baroš: 725 735 773

nebezpečný a velkoobjemový odpad  – sběrný dvůr:

provozní doba: zde


Do pytle na plasty patří:
čisté a vymyté plastové obaly od potravin (PET láhve), plastové sáčky, pěnový polystyrén, fólie, přepravky, plastové lišty od elektroinstalace.

Do pytle na na bílé (čiré) sklo patří: bílé (čiré) sklo a sklenice od zeleniny, kompotů a zavařenin, čiré láhve od jogurtů, průhledné (bílé) tabulové okenní sklo, nevratné čiré láhve a střepy, bílé (čiré) obalové sklo.

Do pytle na barevné sklo patří: barevné sklo a střepy kromě olovnatého skla, barevné láhve od nápojů, ovocných šťáv, lihovin, oleje, průmyslové barevné sklo a střepy.

Do pytle na papír patří: noviny, časopisy, školní sešity, letáky, balící papír, počítačový papír, papírové ubrousky, pytle, spisy, staré knihy, plakáty, krabice.

Do pytle na nápojový karton patří: nápojové papírové obaly od džusů, mléka, vína, limonád, sirupů, ovocných štáv, apod.

Na jednotlivé pytle je nutné nalepit příslušný OR kód dle druhu odpadu !!!


Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Sběrný dvůr Mézl a Janíček, Zašová Luhy

Provozní doba: zde

Kontakt: 777 170 106

Jaký odpad LZE do sběrného dvora ukládat:

 • -autobaterie, tužkové baterie
 • -počítače, faxy, tiskárny
 • -kompletní vysavače, televizory, rádia, ledničky, žehličky
 • -zářivky, sklo v pevných nádobách
 • -oleje, ředidla, barvy, lepidla, pryskyřice, prostředky na ochranu rostlin a stromů (všechny nebezpečné látky musí být v nádobách pevně uzavřených originálním uzávěrem)
 • -znečištěný textil, olejové filtry, plechovky od barev
 • -pneumatiky bez disků
 • -koberce, sedačky, starý nábytek

 

Jaký odpad NELZE do sběrného dvora bezúplatně ukládat:

 • -okenní rámy se sklem
 • -směsné stavební a demoliční odpady
 • -materiály s obsahem azbestu
 • -skelná vata
 • -bytová jádra
 • -izolační materiály, asfaltová lepenka

 Některé z vyjmenovaných nepovolených materiálů je možno ve sběrném dvoru po předchozím souhlasu správce uložit za přímo hrazený poplatek.

Plán odpadového hospodářství - 2017 - 2022

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK