Obecní Úřad


Tísňová volání

Tísňová volání

150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Telefonní spojení pro běžná volání

950 681 111 Hasičský záchranný sbor, stanice Val. Meziříčí Železničního vojska 1347, Val. Meziříčíhttp://hzs-zlkraje.cz/
974 680 761 Policie ČR, obvodní oddělení Val. Meziříčí Vsetínská 378, Val. Meziříčí http://www.policie.cz/
571 611 111, 724 309 052 Městská policieTolstého 1138, Val. Meziříčí http://www.valasskemezirici.cz/doc/1099/
571 610 876 Zdravotnická záchranná služba, oblast Val. Meziříčí výjezdové stanoviště: U Nemocnice 1511, Val. Mez. http://www.zzszlin.cz
571 758 111 Nemocnice  Valašské Meziříčí, a. s. U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí http://www.valmez.cz/
571 611 859, 571 611 936 Medica Chirurgica s.r.o. Valašské Meziříčí                             Zašovská 778, Valašské Meziříčíhttp://www.medicachirurgica.cz/

 

Lékařské pohotovosti

571 758 202, 571 758 240 Dospělí (Nemocnice  Valašské Meziříčí, a. s.) Pondělí – Pátek   17.00 – 20.00 Soboty, neděle, svátky   8.00 – 20.00
571 758 454 Děti a dorost (Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s.) Soboty, neděle, svátky 8.00 – 19.00
571 490 581 LSPP stomatologická – Nemocniční 955, Vsetín (poliklinika) Soboty, neděle, svátky 8.00 – 12.00
  Lékárenská pohotovostní služba (Lékárna v Kauflandu) Pondělí – pátek  7.00 – 20.00 Soboty, neděle, svátky  8.00 – 20.00

 

Poruchové a pohotovostní služby

840 850 860 Skupina ČEZ - elektrický proud – poruchy
840 840 840 Skupina ČEZ - zákaznická linka http://www.cez.cz/cs/uvod.html
1239 Severomoravská plynárenská - plyn – poruchy
840 11 33 55 Severomoravská plynárenská - zákaznická linka http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-severomoravska-plynarenska/
571 484 041 Vodovody a kanalizace - voda – poruchy
800 20 40 60 Vodovody a kanalizace - zákaznická linka http://www.vakvs.cz/
571 616 454, 602 555 950 Centrální zásobování teplem – poruchy

 

Sociální služby

571 616 657, 777 672 904

Azylový dům pro matky s dětmiCharita , Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí azyldum@valmez.charita.cz     www.valmez.caritas.cz/sluzby

720 736 700, 571 432 624  (stálá služba)

Azylový dům pro bezdomovce - mužeHorní Jasenka 119, 755 01 Vsetín ad@elimvsetin.cz      www.elimvsetin.cz
730 190 733 Diakonie Valašské Meziříčí - zdravotní a sociální služby pro seniory, osoby s hendikepem a nemocné v závěru života Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí

poradna@diakonievm.cz     www.diakonievm.cz

odborné sociální poradenství - poradna pro pečující, Hospic CITADELA, domácí zdravotní péče, domácí hospic společnou cestou, sociální služby ve zdrav. zařízeních lůžkové péče, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby terenní a pobytové, denní stacionář Dobromysl, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení JOHANNES, sociální rehabilitace, půjčovna kompenzačních pomůcek

571 611 588 Dětský domov Žerotínova 211, 757 01  Valašské Meziříčí ddzasova@volny.cz     www.ddzasova.cz/
571 443 792, 571 443 302 Domov pro seniory Podlesí Podlesí 342, 756 24  Bystřička ds.podlesi.ved@centrum.cz

http://www.socialnisluzbyvsetin.cz/index.php?page=pod

571 620 997, 739 706  634 Nízkoprahové denní centrum,    Noclehárny(pro lidi bez přístřeší)Zámecká ul., Valašské Meziříčí

 dennicentrum@valmez.charita.cz     www.valmez.caritas.cz/sluzby

571 629 068 Občanská poradna při o.s. Pod Křídly(pro všechny osoby v obtížné  životní a sociální situaci)Zašovská 784, 757 01  Valašské Meziříčí

 poradna@podkridly.cz     http://www.podkridly.cz/poradna/

776 243 674 Centrum osobní asistence (pro lidi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou část.soběstační-od 6 let) Ulice Kpt. Zavadila 1345,  757 01  Val. Meziříčí oasistence@valmez.charita.cz      www.valmez.caritas.cz/sluzby
571 672 709, 571 672 708, 739 706 634 Sociální rehabilitace Atta (služby sociální rehabilitace pro lidi ohrožené sociálním vyloučením)) Zašovská 784, 7.patro, dv. 708, 709; 757 01 Valašské Meziříčí

 agpzatta@valmez.charita.cz      www.valmez.caritas.cz/sluzby

 

Úřady a instituce

571 674 111 Městský úřad Valašské Meziříčí Soudní 1221, 757 01  Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz
571 672 706 Technické služby Valašské Meziříčí Zašovská 784, 757 01  Valašské Meziříčí pleva@tsvmpo.cz     http://www.valasskemezirici.cz/doc/1045/
571 611 625 TS Valašské Meziříčí s.r.o.M. Alše 833, 757 01  Valašské Meziříčí http://www.mariuspedersen.cz/?firm=46 tsvm@mariuspedersen.cz
571 685 111 Finanční úřad Valašské Meziříčí Vrbenská 742, 757 01  Valašské Meziříčí http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/6625_udfu_3310.html

 podatelna3310@fs.mfcr.cz

571 810 111 Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín Mostecká 303, 755 14 Vsetín http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/zlinsky-kraj/ossz-vsetin.htm

posta.VS@cssz.cz

571 757 800 Celní úřad Valašské MeziříčíHranická 93, 757 01  Valašské Meziříčí http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-zlinsky-kraj/Stranky/uzemni-pracoviste-ve-valasskem-mezirici.aspx

podatelna640000@cs.mfcr.cz

571 757 950 Katastrální úřad pro Zlínský kraj40. pluku  1351, 75701 Valašské Meziříčí kp.valmezirici@cuzk.cz     http://www.cuzk.cz/kp/valmezirici
571 680 111 Úřad práce ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí Železničního vojska 1349, 757 01  Valašské Meziříčí posta.vsg@vs.mpsv.cz    http://portal.mpsv.cz/sz/local/vs_info
571 498 011 Krajská hygienická stanice Zl. kraje, pob. Vsetínulice 4. května 287, 755 01  Vsetín khs.vs@khszlin.cz      http://www.khszlin.cz
571 755 111, 571 755 133 Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské MeziříčíUlice Legií 1374, 757 01  Valašské Meziříčíposta.vm@osoud.vst.justice.cz    http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=207&o=197&k=1970
571 428 111, 571 428 130 Okresní státní zastupitelství VsetínHorní náměstí 5, 755 17  Vsetínpodatelna@osz.vst.justice.cz

 http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=120&o=110&k=1187

571 425 211 Pozemkový úřad VsetínDružstevní 1602, 755 01  Vsetín PU_Vsetin@mze.cz
571 411 095 Státní okresní archiv Vsetín4. května 227, 755 01  Vsetín soka_vsetin@mza.cz      http://www.mza.cz/vsetin/
571 412 033 Krajská veterinární správa pro Zlínský krajInspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01  Vsetín insp.vsetin.kvsz@svscr.cz       www.svscr.cz

 

Ostatní

775 419 321 Deratizace, desinfekce, desinsekceJiří Olšák, Vigantice 270
571 414 862, 728 029 877 Deratizace, desinfekce, desinsekceDavid Hambálek, J. Sousedíka 1147, Vsetín

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK