Obecní Úřad


Určení otcovství k dítěti

Potřebné dokumenty

  • platný občanský průkaz obou rodičů
  • rodný list obou rodičů
  • rodný list dítěte (u narozeného dítěte) nebo těhotenský průkaz matky (u nenarozeného dítěte)
  • rodný list již dříve narozeného společného dítěte (sourozence)
  • rozsudek soudu s nabytím právní moci (rozvedená matka)
  • úmrtní list manžela (vdova)

Oba rodiče musí být přítomni osobně.

Správní poplatek se nevybírá.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK