Prodej dřeva z obecních lesů Zašová

Prodej cca 300 m 3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb (2/2019)

Zakázka:

Druh podle předmětu

Prodej dříví

Druh zadávacího řízení

Poptávkové řízení na prodej dříví z obecních lesů

Stav

Výzva k podání nabídky

Popis

Předmětem zakázky je prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb. 

Předpokládaný termín realizace akce

Zahájení od cca 16. 10. 2019
Dokončení do naplnění odebrání 300 m3 dřevní hmoty

Zadavatel:

Název zadavatele

Obec Zašová

Sídlo

Zašová 36, 756 51 Zašová

Zastoupený

Bc. Jiljí Kubrický

IČ, DIČ

00304476, CZ00304476

E-mail

podatelna@zasova.cz

Telefon

+420 571 634 041, +420 571 634 340

Kontaktní osoba

Vlastimil Těhan

Termíny:

Zveřejněno od:

3. 10. 2019

Nabídky do:

14. 10. 2019 do 11:00 hod.

 

Další informace:

Realizace prodeje dříví z nahodilých těžeb v celkovém objemu přibližně 300 m3.

Dříví bude tříděno dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008“

Dříví může být ve sdružených výřezech. Přejímka dřevní hmoty bude prováděna na odvozním místě. Jednotlivé skládky dřevní hmoty mohou být i v množství 10 m3 / skládku (nutnost přejíždění).  Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Čestné prohlášení uchazeče o zakázku - vzor zde

Kupní smlouva - návrh zde

Výsledek:

Rozhodnuto dne:

 

Rozhodnutí:

 


Kategorie: Veřejné zakázky
Vytvořeno / Upraveno: 4.10.2019 | Zveřejněno do: 14.10.2019 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK