ZUŠ Alfréda Radoka

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, pracoviště Zašová

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí navazuje na tradici hudební školy, která ve městě působí již od roku 1939. V současné době ZUŠ Alfréda Radoka poskytuje výuku ve 4 uměleckých oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. V Zašové působí ZUŠ Alfréda Radoka již od roku 2003, jde o nejdéle fungující pracoviště této školy mimo Valašské Meziříčí. Tato více než desetiletá tradice svědčí o trvalém zájmu obyvatel Zašové umožnit svým dětem uměleckou výuku.

Orchestr JazzZUŠák

V současné době škola nabízí v Zašové výuku hry na hudební nástroje pro děti školního věku. Předškolní děti přijímáme do přípravného studia, na které navazuje výuka hry na vybraný hudební nástroj. V Zašové vyučujeme hru na housle, klavír, akordeon, kytaru a dechové nástroje (zobcová flétna, lesní roh). Od září 2021 mají děti možnost navštěvovat rovněž i výtvarný obor. V rámci studia se žáci věnují kresbě, malbě i prostorové tvorbě. Součástí výuky je i teoretická průprava zaměřená na výtvarnou kulturu.

Výhody studia v ZUŠ Alfréda Radoka:
• aprobovaní pedagogové
• výuka dle moderních učebnic a nejnovějších poznatků o hře na hudební nástroj
• poradenství pedagogů při koupi nového nástroje
• zapůjčení školního hudebního nástroje (za poplatek)
• výuka probíhá přímo v budově Základní školy Zašová a v KD Zašová

V Zašové děti pravidelně účinkují na vánočních koncertech, třídních předehrávkách a účastní se soutěžních přehlídek ve hře na hudební nástroje. Žáci účinkují v souborech a hudebních uskupeních (např. houslový soubor a další). Pokročilejší žáci mají možnost dalšího hudebního rozvoje ve školních orchestrech – ve Smyčcovém orchestru ZUŠ Alfréda Radoka, nebo v jazzovém dechovém orchestru JazzZUŠák. Oba orchestry reprezentují školu v soutěžích po celé republice, vystupují na akcích školy a města, pořádají vlastní koncerty (jazzový festival Mikulášení, vánoční koncerty apod.).

Reprezentativní akcí školy je Festival ZUŠ Alfréda Radoka, který probíhá každý rok v květnu ve Valašském Meziříčí. V programu vystupují orchestry a soubory – Smyčcový orchestr, JazzZUŠák, pěvecké sbory miniDIZO a MIBIDIZO, taneční obor ZUŠ, program je doprovázen výstavou výtvarného oboru. Součástí je také vystoupení profesionálních umělců (Jarek Nohavica, Ewa Farna, Vojta Dyk & B-Side band, Pavel Šporcl, divadlo Husa na provázku, divadlo Continuo, divadlo VOSTO5, pražský taneční soubor DOT 504 a další).
Žáci ZUŠ Alfréda Radoka (včetně Zašové) mají možnost zdarma navštěvovat komorní koncerty klasické hudby, které se konají 1x za měsíc ve Valašském Meziříčí v sále Kulturního zařízení.

Zápisy dětí na nový školní rok probíhají v Zašové od března.

Informace o výuce v Zašové: Mgr. Marta Vavříková (zástupce pro pobočky školy)
telefon: 603 332 890, e-mail: vavrikova@zus-vm.cz
Bližší informace najdete také na webových stránkách ZUŠ Alfréda Radoka: www.zus-vm.cz.

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00851914
tel.: 731 651 362
e-mail: info@zus-vm.cz
web: www.zus-vm.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK