Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Pétanque pro seniory
15
Den otců
Pozvánka na víkendové akce 14. - 16. 6.
16
17
Hana − divadelní předplatné 2023
18 19 20 21 22
Zachau Cup
Posezení u guláše
23
Jánské ohně nad vlekem
Vítání léta v Salze 2024
24
Den hudby na návsi 2024
25 26
Hudební léto Na Fojtství 2024
27 28 29
The Rock Contest vol. 8
Dětské odpoledne a večerní rocková zábava
30
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Jak zaplatit poplatky za svoz odpadu a za psa v roce 2024

Jak zaplatit poplatky za svoz odpadu a za psa v roce 2024Každý občan, který má trvalý pobyt v obci nebo je majitelem neobydlené nemovitosti na území obce je povinen zaplatit poplatek za svoz odpadu, a majitelé psů poplatek za psa.

Tyto poplatky jsou splatné jednorázově, a to od 1. 1. 2024 až do 31. 3. 2024. Stejně jako v  minulých letech preferujeme platby poplatků bezhotovostním převodem na bankovní účet obce. Na pokladně bude možné zaplatit pouze v úřední dny. Dovolujeme si proto občany požádat, aby věnovali pozornost následujícímu sdělení, a prosíme všechny, aby využili bezhotovostní platby poplatků převodem na účet obce. Děkujeme za pochopení.

Poplatek za svoz odpadu je pro rok 2024 ve výši 700,- Kč za osobu.

Je možné získat slevu až 147,- Kč za osobu, která bude odečtena z poplatku na následující rok. (viz Pravidla Econit obce Zašová pro získání slevy za rok 2024)

Pravidla Econit obce Zašová pro získání slevy za rok 2024 zde

Poplatek za svoz odpadu je možné zaplatit:

a) bezhotovostně převodem na účet obce číslo 6842490277/0100 s  uvedením variabilního symbolu 11340+č.p. pro občany bydlící v Zašové a 21340+č.p. pro občany bydlící ve Veselé. Do poznámky uveďte jméno a počet platících osob.

b) hotově nebo platební kartou na pokladně OÚ Zašová pouze v úřední hodiny. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.

Za fyzické osoby žijící v  rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Skutečnosti uvedené v  odstavci výše oznámí poplatník (vlastník) správci poplatku (Obci Zašová) na e-mail odpady@ zasova.cz. Zde je nutno zaslat rozpis platby a přiložit případné přílohy, které zakládají nárok na úlevu od poplatku, a to ke dni platby, nejpozději do 31.3.2024.

Od poplatku se osvobozují:

a) třetí a  další nezaopatřené dítě. Zákonní zástupci uhradí poplatky pouze za dvě nejstarší děti. Osvobození se týká studujících dětí max. do 26 let věku, od 18 let je pro osvobození nutné doložit potvrzení o studiu,

b) fyzické osoby umístěné do dětského domova do 26 let věku

c) fyzické osoby žijící celoročně v zahraničí

d) fyzické osoby žijící celoročně v jiné obci (nutné doložit potvrzení o platbě za odpad v jiné obci)

Sleva ve výši 50% se poskytne:

a) studentům bydlícím v místě studia max. do 26 let, od 15 let je pro slevu nutné doložit potvrzení o  studiu a  potvrzení o ubytování na kolejích, internátech apod.

b) fyzickým osobám přihlášeným v  obci bydlícím na Pasekách (dle přílohy dostupné na www.zasova.cz, obecně závazné vyhlášky) z důvodu nedostupnosti pro svozovou firmu.

Poplatek za psa je možné zaplatit:

a) bezhotovostně převodem na účet obce číslo 6842490277/0100 s  uvedením variabilního symbolu 11341+č.p. pro občany bydlící v Zašové a 21341+č.p. pro občany bydlící ve Veselé; do poznámky se uvede jméno majitele psa a počet psů, za které je zaplaceno,

b) hotově nebo platební kartou na pokladně OÚ Zašová, pouze v úřední hodiny.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za psa 200 Kč

b) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let (nar. v  roce 1958 a dříve) 100 Kč,

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.