Obecní Úřad


Hlášení závad a nedostatků

Zde můžete uvádět závady a nedostatky v obci (např. díry na silnici, nepořádek, neosečení trávy atd....). Toto hlášení se předá příslušnému zaměstnanci OÚ, který zajístí nápravu. Upozorňujeme, že u některých závad nebude závada odstraněna ihned, ale až při plánovaných obdobných opravách či pracech v celé obci (např.: cesty se opravují max. 2 x ročně...).

Děkujeme za informace, které jsou cenné pro zlepšení života v naší obci.

Upozornění, Vámi zadaná hlášení se nezobrazí pod formulářem okamžitě, ale až po doručení a přečtení příslušným zaměstnancem obce. (max. 1 pracovní den)

Prosím zadejte údaje co nejpřesněji, abychom mohli poruchy/závady vyřešit v co nejkratším čase. Děkujeme.Seznam hlášení


Změněno: 7.09.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Přerostlá vegetace na plotu podél chodníku v zatáčce naproti bývalému kinu 49.4691422N, 18.0421942E. Rostliny brání v bezpečném používání chodníku jedná se o dost kritický úsek. Prosím o její odstranění .
Stav: V řešení


Změněno: 7.09.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Chodník od cesty za struhou k hlavní cestě. Jsou díry mezi betonovými prefabrykáty, kraje chodníku vyplet a dosypat kamením, natřít dřevěné desky a vyměnit nosné díly k můstkům, jsou shnilé a desky vypadávají.
Stav: V řešení


Změněno: 12.07.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Zašová - školka. Prosím o zkrácení větví bříz, které se nacházejí za plotem školky v Zašové. Větve zasahují nad chodník podél plotu školky a brání v plynulém a bezpečném průchodu po chodníku. Děkuji
Stav: V řešení


Změněno: 14.06.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Dobrý den, bylo by vhodné zkontrolovat aktuálnost nahlášených závad a nedostatků. Nevěřím, že by třeba příspěvek z 24.09.2019 viz níže byl stále v řešení. Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha Popis: Na dětském hřišti u památníku TGM je zničen herní prvek - lavička na udržení rovnováhy, dále prosím o ořezání šípkového keře přes plot. děkuji Stav: V řešení
Stav: V řešení


Změněno: 6.06.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Místní komunikace Veselá - druhá strana, od Haryánových směrem k Mičolovým. Levá strana komunikace ve stavu - výmoly, díry, ostré kameny.
Stav: V řešení


Změněno: 6.05.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Vedle nově budovaným stáním pro automobily k panelovým domům a potokem byly vykáceny dva stromy.Zůstal však nepoužívaný samotný betonový sloup a telegrafní sloup.Domnívám se,že by se měly zlikvidovat.
Stav: V řešení


Změněno: 6.05.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: v naší slepé ulici nebyl proveden úklid silnice (kamínky), přestože na silnici nahoře uklízeli již minulý/předminulý týden
Stav: V řešení


Změněno: 3.05.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Zašová 263, více jak hodinu nefunguje elektřina. Děkuji.
Stav: V řešení


Změněno: 28.03.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: 1. MŠ Veselá - oprava kanálu na parkovišti u školky, kde je již několik měsíců jedno místo tímto blokováno. Zatím stále řešeno pouze železným stojanem, který brání vjezdu na toto místo. 2. Dětské hřiště ve Veselé - pritažení šroubů na"lodi". Některé desky jsou uvolněné, viklají se. Předem díky za vyřízení :-)
Stav: V řešení


Změněno: 25.03.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Vyřezaná, neoznačená díra ve spodní části nově vyasfaltované silnici vedoucí od kostela ke křižovatce na starou cestu. Jak je možné, že se provádí zásah do nového silničního povrchu, když dle vyjádření obce se do takto položeného koberce 5 let nesmí zasahovat ?
Stav: V řešení


Změněno: 1.01.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: V rámci nově provedeného protipovodňového opatření na Pohoři u dětského domova zahnívá voda u vyústění kanalizace do potoka kvůli nevhodně zvolenému profilu vyústění kanalizace, kdy kanalizace v koncovém úseku vede do kopce a tím zabraňuje úplnému odtoku vody. Bude se toto nějak pravidelně proplachovat?
Stav: V řešení


Změněno: 1.01.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Poblíž domu č. 257 - 49.4773522N, 18.0437425E - voda se drží na komunikaci a neodtéká - závada se projevila ihned po opravě hlavní cesty - předpokládám, že toto bylo/bude řešeno v rámci reklamace díla a ne z rozpočtu obce.
Stav: V řešení


Změněno: 1.01.2022
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Ucpaný odpad z boku domu č. 257 - voda teče do na chodník a do cesty a následně mrzne a tvoří se náledí
Stav: V řešení


Změněno: 10.11.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Chybějící hranoly na Lávce přes potok, naproti č.p.65 Veselá
Stav: V řešení


Změněno: 20.05.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Problematické parkování řidičů v důsledku špatně umístěné značky a poškozená značka pro parkování tělesně postižených řidičů.Vše u mateřské školky Zašová.
Stav: V řešení


Změněno: 20.05.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude prováděn úklid zimního posypu na veřejných komunikacích v lokalitě Černý kopeček, a u bytovek nebo je stále pokažený čistící vůz? Děkuji M. D.
Stav: V řešení


Změněno: 27.05.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Dobrý den, chci upozornit na přerostlou vegetaci u domu č.p. 122 -chodník na proti bývalému kinu. Přerostlá vegetace zasahuje na místní chodník a brání v bezpečném používání chodníku. Děkuji Odpověď: majitelka již přerostlou vegetaci odstranila
Stav: Opraveno


Změněno: 28.01.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: zanešené svodníky vody z cesty: N 49°29.05365', E 18°2.25057' N 49°28.99620', E 18°2.28235' N 49°28.96217', E 18°2.32025' děkuji
Stav: V řešení


Změněno: 27.05.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Nevím, zda to sem patří, ale pořešit by chtěla křižovatka nad kostelem (N 49°28.64440', E 18°2.52737'), kde jako u nerozlišené křižovatky platí přednost zprava. Myslím, že většina řidičů to však vnímá jako hlavní silnici ke hřbitovu a nedává přednost zprava ani při jízdě ke hřbitovu autům jedoucím od Černého kopečku ani při jízdě od hřbitova autům jedoucím od tělocvičny. V obou případech navíc není za roh křižovatky vůbec vidět. Chtělo by to osadit dopravní značky a tím jednoznačně přednosti definovat, aby nemohlo docházet ke zbytečným malérům. Děkuji. Odpověď: křižovatka bude osazena dopravním značením
Stav: V řešení


Změněno: 28.01.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: N 49°29.28265', E 18°2.37730' Větve keřů v chodníku. Děkuji.
Stav: V řešení


Změněno: 14.01.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: N 49°29.30308', E 18°1.66790' voda z pole stojí na cestě, v zimě jedno velké kluziště děkuji
Stav: V řešení


Změněno: 14.01.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: N 49°29.03215', E 18°2.52520' nepřehledná zatáčka za mostkem ke Skále, přes větve a nálety není vidět za zatáčku, hrozí střet a autem nebo motorkou, šlo by prořezat/odstranit? děkuji
Stav: V řešení


Změněno: 8.01.2021
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: N 49°29.24957', E 18°2.41810' https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=18.0405108&y=49.4874779&z=19&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9pQGnxUas4&ud=18%C2%B02%2725.086%22E%2049%C2%B029%2714.974%22N poměrně hluboká díra v cestě, nebezpečná pro pěší, kdo to přehlédne tak by si mohl zvrtnout nebo zlomit nohu (dnes nám dítě do toho šláplo) děkuji za opravu
Stav: V řešení


Změněno: 15.12.2020
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Žádám o pokácení vzrostlých náletových stromů na obecní parc.č. 1582/6 v dolní části hned za mostkem mezi cestou a el. vedením NN,které ohrožují padajícími suchými větvemi provoz a při větší větru by mohly poškodit i vedení NN. Panu Těhanovi jsem již požadavek sdělil. Děkuji
Stav: V řešení


Změněno: 15.12.2020
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Vyvrácený turistický rozcestník: Místo závady 49.4810089N, 18.0413008E
Stav: V řešení


Změněno: 15.12.2020
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Turistický rozcestník KČT Pod Černým kopečkem někdo otočil do protisměru. Ať nám tuturisté nezabloudí ;-)
Stav: V řešení


Změněno: 17.08.2020
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Dětské dolní hřiště u Jednoty - lavičky, dřevěná prkna na studně, kladina,
Stav: V řešení


Změněno: 20.04.2020
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Poškozená odvodňovací kanalizace dešťové vody na obecním pozemku: Parcelní číslo: 1534 Obec: Zašová [545236] Katastrální území: Zašová [791164] Číslo LV: 10001 Poškozená betonová šachta, voda podtéká a přitom zanáší odtok splavovanou zeminou.
Stav: V řešení


Změněno: 24.02.2020
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Dobrý den, asi před půlrokem před naším domem VaK opravily poškozené podzemní potrubí. Kritické místo na krajnici označili dělníci kůlem s plastovou páskou, který jen tak zarazili do země a vlivem povětrnostních podmínek se pokládá k zemi. Už asi před 2 měsíci byla hrubá stavba v sousedství ukončena, již se tu těžká vozidla nezdržují a nemíjejí, přesto ale zůstala poškozená krajnice, docela hluboký výmol, který by mohl dle mého názoru být nebezpečný pro nepozorné cyklisty nebo děti na odrážedlech, zvlášť když okolí zakryje rostoucí tráva. Samozřejmě mě napadlo ten výmol zaházet, ale nemám čím a hlavně je tam ten kovový vývod s deklem a ten má zřejmě zůstat nad zemí, myslím. Bylo by možné to místo z vaší strany zkontrolovat, případně nějak upravit?
Stav: V řešení


Změněno: 7.02.2020
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Kanál na křižovatce nad ubytovnou Sadilek směr letiště má trcici okraj a může prorazit pneumatiku.
Stav: V řešení


Změněno: 20.11.2019
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Posezení nad kantorkou, urvana stříška od rozcestniku
Stav: V řešení


Změněno: 8.11.2019
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Dobrý den, Chtěl bych upozornit na nevhodný výběr osvětlení na místním hřbitově v Zašové. Pokud opomenu, že zvolený tvar osvětlení je naprosto nevhodný pro zdejší hřbitov a to jak samotným tvarem, výškou, a počtem lamp. Pak hlavní problém je v tom, že lampy oslňují všechny, kteří nestojí v těsné blízkosti osvětlení. Pokud přicházíte na hřbitov zejména ze spodní části, pak jste oslnění tak silně, že nevidíte cestu ani lidi, kteří jdou proti vám. Celý hřbitov byl na dušičky osvětlen, jako fotbalový stadión a doslova tak zkazil pietu a atmosféru místa. Cestou na hřbitov, jsem potkával mnoho lidí, kteří se bránili oslnění zvednutou rukou a s docela jadrným slovníkem… V celé obci máme úplně jiný a mnohem vhodnější typ osvětlení, nevím z jakého důvodu je hřbitov výjimkou ? Zašovský hřbitov začíná být sbírkou kuriozit, na původně rovném středovém chodníku se udělal díky zámkové dlažbě hrb o který většina lidi zakopne, fontánky na vodu a jejich nestabilní okolí je kapitola sama pro sebe. Střecha nad kolumbáriem je další smutná a nelogická stavba a jako zatím poslední počin je nové osvětlení. Ano, věřím, že zdejší hřbitov si zasluhuje v mnohém vylepšit, ale v tomto případě bych použil známé přísloví „méně je někdy více a vidět neznamená být viděn..“ S pozdravem Vaněk
Stav: V řešení


Změněno: 7.11.2019
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Poškozené svodidlo, vpravo při výjezdu z Luhů na hlavní silnici směr Rožnov
Stav: V řešení


Změněno: 24.09.2019
Porucha/Závada/Nedostatek: Nová porucha
Popis: Na dětském hřišti u památníku TGM je zničen herní prvek - lavička na udržení rovnováhy, dále prosím o ořezání šípkového keře přes plot. děkuji
Stav: V řešení


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK