Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
Tradiční zašovské taneční pro dospělé
26 27
Spirituální beseda – „Když odložím svůj poslední šat"
28
Memoriál S. Mičoly ve Veselé
29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Kultura > Tradiční akce > Fotosoutěž 2023 – Zašová a Veselá v proměnách roku

Fotosoutěž 2023

Zašová a Veselá v proměnách roku

fotosoutez.jpg

Když zapadá na Valašsku slunéčko.jpeg.jpg  petrek3 mladi vpred.JPG  13 - Ty Zašovské končiny.jpg  Podzimní_zrcadlení.jpg  3. Foto-Jízda na kole.jpg

Podmínky 

1. Organizátor soutěže

Organizátorem fotosoutěže je Obec Zašová, 756 51 Zašová 36 („dále jen organizátor").

2. Téma soutěže

Zašová a Veselá v proměnách roku - společenský život a obraz naší vesnice ve všech ročních obdobích.

3. Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 9. 2. 2023 do 13. 8. 2023 a je uspořádána jedno-kolově.

4. Kategorie

Vyhlašujeme kategorii JUNIOR (do 18 let)  a DOSPĚLÍ (18 a více let). Rozhodným pro zařazení soutěžícího do kategorie je datum pořízení nejčerstvější fotografie.

5. Účastníci soutěže

Účastníkem fotosoutěže (dále jen „účastník") se stává každý, kdo v termínu soutěže doručí minimálně jednu, maximálně 10 fotografií splňujících požadavky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora.

6. Požadavky na fotografie

  • Musí vzniknout v Zašové, Veselé, a to v roce 2022–2023.
  • Budou doručeny v digitální podobě (formát JPEG, velikost 2–5 MB, minim.  rozlišení 300 dpi) včetně výstižného názvu či popisu mailem na adresu kultura@zasova.cz.
  • Autor uvede kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, popř. e-mail)

Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny.

7. Hodnocení fotografií, vyhlášení výsledků a odměny

Hodnocení porotou složenou převážně profesionálními fotografy proběhne v srpnu. Výherci budou o výhře vyrozuměni písemně. Výherní listina bude k dispozici na webových stránkách organizátora a u organizátora soutěže.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání výher proběhne v průběhu programu Zašovských slavností dne 4. 9. 2021. Zároveň proběhne v měsíci září – říjen výstava snímků v prostorách Kulturního domu.

Odměny, věcné ceny v hodnotě

Kategorie Dospělí

Kategorie Junior

1. místo

2 000 Kč

1 500 Kč

2. místo

1 500 Kč

1 000 Kč

3. místo

1 000 Kč

  800 Kč

Ceny není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. 

8. Všeobecné podmínky soutěže

  • Účastník se zavazuje, že do soutěže nepřihlásí fotografie, které žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže, mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem, byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže, obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu možného považování za reklamu) či jiným způsobem nevhodný obsah pro potřeby soutěže (např. zobrazení loga či jakýchkoliv reklamních prostředků).
  • Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže, včetně jejich zveřejnění (v rozsahu jméno, bydliště, v ktg. Junior i rok narození), to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášené soutěžní fotografie, opravňující jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.
  • Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografii zpochybňovala nebo se bránila jejímu zveřejnění.
  • Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, fotografie nezveřejnit či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách v průběhu soutěže a vlastního vyhlášení výsledků.