Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
Mikulášská nadílka letos v Zašové jinak
5 6 7 8 9
Naděje až do konce - kino
10
Janek Ledecký
11
12 13 14 15
Hospodský kvíz
16 17 18
Divadlo pro děti - Vánoční hvězdička
19 20
Největší dar - kino
21 22 23 24 25
Koncert Zašovského chrámového sboru
26 27 28
Při Betlémě na salašu - vánoční koncert cimbálové muziky Soláň s M. Mullerem
29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Kultura > Tradiční akce > Fotosoutěž

Fotosoutěž

Vyhlášení a podmínky fotosoutěže 2021

Podmínky soutěže

1. Organizátor soutěže

Organizátorem fotosoutěže je Obec Zašová, 756 51 Zašová 36 („dále jen organizátor").

2. Téma soutěže

PSÍ ŽIVOT NÁS DVOUNOHÝCH aneb Radosti a strasti běžného života. I v době, kdy náš veřejný život řídí – neřídí PES, prožíváme běžné lidské radosti i starosti. 

3. Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 a je uspořádána jednokolově.

4. Kategorie

V letošním roce vyhlašujeme kategorii JUNIOR (do 18 let)  a DOSPĚLÍ (18 a více let). Rozhodným pro zařazení soutěžícího do kategorie je datum pořízení nejčerstvější fotografie.

5. Účastníci soutěže

Účastníkem fotosoutěže (dále jen „účastník") se stává každá fyzická osoba s bydlištěm v Zašové, která v termínu soutěže doručí na OÚ Zašová nejvýše 3 fotografie a přiloží k nim kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, popř. e-mail). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a profesionální fotografové. 

6. Požadavky na fotografie

  • Musí vzniknout v Zašové, Veselé a nejbližším okolí přilehlém k obci.
  • Fotografie budou doručeny v digitální podobě (min. rozlišení 1600x1200 px) včetně výstižného názvu či popisu buď mailem na adresu kultura@zasova.cz či vypálené na CD na OÚ Zašová.
  • Autor uvede kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, popř. e-mail)

Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny.

7. Hodnocení fotografií, vyhlášení výsledků a odměny

Hodnocení porotou složenou převážně profesionálními fotografy proběhne v srpnu. Výherci budou o výhře vyrozuměni písemně. Výherní listina bude k dispozici na webových stránkách organizátora a u organizátora soutěže.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání výher proběhne v průběhu programu Zašovských slavností dne 4. 9. 2021. Zároveň proběhne v měsíci září – říjen výstava snímků v prostorách Kulturního domu.

Odměny, věcné ceny v hodnotě

Kategorie Dospělí

Kategorie Junior

1. místo

2 000 Kč

1 500 Kč

2. místo

1 500 Kč

1 000 Kč

3. místo

1 000 Kč

  800 Kč

Ceny není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. 

8. Všeobecné podmínky soutěže

Účastník se zavazuje, že do soutěže nepřihlásí fotografie, které žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže, mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem, byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže, obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu možného považování za reklamu) či jiným způsobem nevhodný obsah pro potřeby soutěže (např. zobrazení loga či jakýchkoliv reklamních prostředků).
Zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografií organizátorem soutěže. Veškeré fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, Zasláním fotografií poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografie všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, fotografie nezveřejnit či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách v průběhu soutěže a vlastního vyhlášení výsledků. 

Kulturní komise při Obci Zašová

Fotosoutez 2021 plakat

Podminky fotosouteze 2021