O obci

Zrod Zašové se datuje někdy kolem počátku 14. století. Patří mezi velké obce na Valašsku. Rozkládá se v severojižním směru. Mezi hřebenem Beskyd (Veřovských vrchů) na severu, vrchů Vsetínských na jihu a kolmo na tok řeky Bečvy. Nejnižším bodem katastru je oblast u řeky Bečvy, jejíž nadmořská výška je cca 315 m n. m., naopak nejvyšším bodem je vrch Huštýn, kde je jeho nadmořská výška 749 m n.m.

Obec Zašová se táhne po obou březích Zašovského potoka, jež v horní části obce přijímá vodu z Kačinského potoka a několika menších potůčků. V roce 1985 došlo ke sloučení obce Veselá, která tímto rokem začala spadat pod samotnou Zašovou. V současnosti má obec cca 3 000 obyvatel a rozloha obcí 22 525 412 m², z toho samotná Zašová má 18 007 935 m².

Zašová za poslední léta prošla velkou změnou, zrekonstruovány byly budovy MŠ v Zašové a Veselé, dětský domov, hasičská zbrojnice v Zašové, budova pošty, ZŠ Zašová se Sportcentrem, Kulturní dům ve Veselé, Obecní úřad, zdravotní středisko s lékárnou, skoro všechny památky, jako např. památník T. G. Masaryka, památníku padlých, atd. K největší chloubě Zašové však patří nový Kulturní dům Zašová, na který obyvatelé Zašové čekali dlouho a výsledek stojí opravdu za to. Kulturní dům v sobě skrývá informační centrum s kavárnou, velký sál (kde se konají různé zajímavé akce), zrcadlový sál, knihovnu, hudební zkušebnu, salónek, balkón, šatny. Za zmínku určitě stojí, že má nejlepší jevištní a zvukařskou techniku na Valašsku. KD je bezbariérový a přístupný do všech prostor i držitelům ZTP. Před novým Kulturním domem je nová náves se zelení a dětským hřištěm. Zašová se také snaží o zachování a rozšiřování zeleně v obci. A v roce 2010 zřídila i krásnou rozhlednu s parkem a obnovila park před kostelem.

Veselá, část obce Zašová

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1376. Veselá je místní část obce Zašová a nachází se jižně od Rožnovské Bečvy. Zastavěné území obce leží podél Veselského potoka, který ústí do Rožnovské Bečvy a tvoří plochy obytné zástavby. Plochy na bydlení jsou rozmístěny podél komunikací, jež jsou vedeny po obou stranách Veselského potoka. Na severu části obce, v blízkosti Bečvy, je zástavba kompaktnější. Směrem ke kostelu je rozvolněnější tím, jak se přizpůsobuje značně členitému terénu. Je zde i několik zachovalých původních roubených domů, které jsou využívány spíše k rekreačním účelům. Centrem Veselé je prostor, kde je soustředěna převážně část občanské vybavenosti. Nachází se zde Kulturní dům, pohostinství, hasičská zbrojnice a smíšené zboží. Farní kostel sv. Martina (1821) leží v nejjižnější části obce. Ve Veselé se dále nachází tenisový areál, házenkářské hřiště, knihovna, MŠ Veselá a lyžařský vlek.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK