Cyrilometodějská stezka

Turistická trasa vedoucí od Pusteven - turisticky hojně navštěvovaného místa ve všech ročních obdobích  - spojuje dvě mystické hory ležící na území Východní Moravy - Svatý Hostýn a Radhošť. Svatý Hostýn a Radhošť se těší velké úctě obyvatel, z obou hor byly vyňaty a v roce 1868 dodány základní kameny ke stavbě Národního divadla v Praze. Trasa je velmi atraktivní, jelikož po celé její délce vede převážně po šotolině a lesních cestách po značených trasách Klubu českých turistů nádhernou přírodou a láká každoročně velké množství turistů. Na trase, respektive v její blízkosti, se můžeme setkat s množstvím přírodních, kulturních a technických památek, osvěžení poskytnou četné přírodní prameny s pitnou vodou. Během trasy navštívíte zajímavá poutní místa ležící na trase Cyrilometodějské stezky - kapli Sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, pramen Stračka v Zašové, poutní chrám v Rajnochovicích a samozřejmě Svatý Hostýn.

Profil trasy je možné charakterizovat jako středně náročný, úseky vedené po hřebenech hor a údolími střídají četná stoupání a klesání. Pohodlná turistická obuv s pevnou podešví je naším doporučením. Zdatní cykloturisté mohou trasu absolvovat na horském kole. Při putování se často budete kochat nádhernými výhledy do okolí na krajinu Beskyd a Hostýnských vrchů.  Ze Svatého Hostýna můžete pokračovat po páteřní trase Cyrilometodějské stezky vedoucí ze Svatého Kopečku u Olomouce do Velehradu. Trasu je účelné rozdělit na pět dílčích etap. Ty byly navrženy tak, aby je poutník mohl zvládnout za jeden den, včetně zastávek na občerstvení a prohlídky památek a zajímavých míst podél trasy.

Bližší informace zde

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK