Symboly obce

Rok 2000 byl pro obec Zašová významný z důvodu schválení obecních znaků Parlamentem ČR. Oficiální popis obecního znaku je následující: V modro-červeně půleném štítě vyrůstá ze stříbrného trojvrší černý korunovaný dvouocasý lev se zlatou korunou a červenou zbrojí, držící v pravé přední tlapě zlatou osmicípou hvězdu. V trojvrší je umístěno volné modré břevno, přeložené červeným kůlem. Tento modro-červený kříž je znamením řádu trinitářů, který v obci působil v klášteře, vystavěném spolu s novým poutním kostelem v 18. století. Pro zašovský nový obecní znak bylo využito motivů z historické obecní pečeti – trojvrší, kříž a hvězda, která připomíná staletou tradici obce jako mariánského poutního místa Valašska. Novým význačným prvkem znaku je černý dvouocasý lev, převzatý z erbu rodu Žerotínů, jemuž Zašová po několik století patřila a jehož členové v počátku 18. století v obci vybudovali nový poutní kostel a klášter pro řeholníky řádu trinitářů (viz výše).

Zašová se také může pyšnit pečetí, jejíž existence byla zjištěna kronikářem roku 1946. Ze zápisu v roce 1970 bylo zjištěno, že pečetidlo bylo roku 1959 předáno do Státního okresního archívu ve Vsetíně, jež pečetidlo Zašové archivuje jako cenný doklad historie. Jak vypadá Zašovská pečeť se můžete podívat na obrázku pod textem.

Znak obce Zašová

Znak

Prapor obce Zašová

Prapor

Pečeť obce Zašová

Pečeť

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK