Obecní Úřad


Územní plán

Územní studie, lokalita Za Němcem II, B16

 • Územní studie zde.

 

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zašová

 • Textová část zde.
 • Grafická část zde.

 

Územní plán obce Zašová

Zastupitelstvo obce Zašová schválilo dne 20. 6. 2017 nový “Územní plán Zašová”.

 • Textová část územního plánu:
 • Textová část územního plánu zde
 • Textová část odůvodnění územního plánu zde

 

Grafická část územního plánu:

 • Výkres – základní členění zde
 • Výkres – hlavní zde
 • Výkres – VPS, VPO a asanací zde
 • Výkres – širší vztahy zde
 • Výkres – koordinační zde
 • Výkres – technická infrastruktura zde
 • Výkres – předpokládané zábory půdního fondu zde

 

Opatření obecné povahy č. 1/2017

 • Opatření obecné povahy zde
 • Veřejná vyhláška zde
 • Hodnocení vlivů koncepce NATURA zde
 • Vyhodnocování vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území SEA zde
 • Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí č.j. KUZL 28408/2016 zde

 

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Zašová (26.4.2022)

 • k nahlédnutí zde

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK